Přímý servopohon (řada STP)

  • Straight Side Servo Press (STP series)

    Přímý servopohon (řada STP)

    Hlavní výkonové charakteristiky: Trup má ultravysokou tuhost (deformaci) 1/15000, malou deformaci, dlouhou retenční dobu přesnosti, vysokou přesnost lisovacích výrobků, malý odskok tváření a může nést velká excentrická zatížení. Používejte pneumatickou mokrou brzdu spojky, ochranu životního prostředí, žádné znečištění, nízkou hlučnost, dlouhou životnost. Jezdec využívá čtyřhrannou a osmibokou vodicí dráhu, která unese velké excentrické zatížení: aby byla zajištěna dlouhodobá a stabilní údržba razítka ...